My Blog

My Blog

My WordPress Blog

Archive for April 2018

DSIส่งสำนวนค้ามนุษย์’วิคตอเรียซีเครท’ ถึงอัยการแล้ว

ดีเอสไอ หอบสำนวนกว่า 1.7 หมื่นแผ่น พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีค้ากาม วิคตอเรีย ซีเครท มั่นใจเอาผิดได้แน่ เร่งตามตัว”เสี่ยกำพล” เชื่อหนีออกนอกประเทศ  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่สำนักงานสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ท.สุภัทร ธรรมธนารักษ์ ผอ.กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกิดขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่า ซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงกับ “บ้าน” ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ และมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็น พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน

สถาบันสิรินธร เล็งเห็นความสำคัญตั้ง “เดย์แคร์”

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกเดย์แคร์ต้นแบบดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายครอบคลุมทุกมิติ ผู้สูงอายุและคนพิการ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความเสื่อมถอยของสุขภาพ ความรู้สึกซึมเศร้าหดหู่ ความเหงา ว้าเหว่ บุคคลเหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม