My Blog

My Blog

My WordPress Blog

โต้มท. ยันป่าห้วยเม็กปชช.ยังใช้ประโยชน์ได้

“โสภณ”ยันลงสำรวจห้วยเม็กมีสภาพเป็นป่ารกชัฏและป่าโปร่ง สามารถกักเก็บน้ำให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ โต้มท. เซ็นอนุมัติบริษัทเครือกระทิงแดง เช่าพื้นที่ห้วยแม็กเหตุมีสภาพแล้งแห้ง-ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ใช่ความจริง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ส่งผู้ประเมินค่าทรัพย์สินออกสำรวจที่ดินแปลงที่กระทรวงมหาดไทย โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เซ็นอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือกระทิงแดงใช้ที่ดินสาธารณะห้วยเม็ก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน ตามเอกสารลงนามเมื่อ 1 มิ.ย. 2559 เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม โดยพบว่า ที่ดิน ที่สาธารณะห้วยเม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีสภาพเป็นป่า มีสภาพเป็นป่ารกชัฏและป่าโปร่งบ้างในบางบริเวณ ส่วนที่ทางราชการระบุว่า ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนนั้น สภาพในความเป็นจริง ยังมีการกักเก็บน้ำไว้ และน่าที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

“บริษัทเครือกระทิงแดง ได้กว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 2555 โดยปรากฏว่าในปัจจุบันที่สาธารณะห้วยเม็กนี้กลายเป็นไข่แดงอยู่กลางที่ดินของกระทิงแดง อย่างไรก็ตามตามแผนที่น่าจะมีทางสาธารณะเข้าถึงจากถนนใหญ่ (ท.ล.4003) ซึ่งในการกว้านซื้อที่ดินที่ผ่านมา ที่ดินที่เป็นที่นา ที่สวน มีการซื้อขายกันในราคา 200,000 บาท ที่ดินติดถนน (ท.ล.4003) ก็มีราคาประมาณ 500,000 บาทต่อไร่ แต่ปัจจุบันเรียกขายเกินกว่านี้ราว 3 เท่า” นายโสภณ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews