My Blog

My Blog

My WordPress Blog

เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

เนินเขาขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ แต่กลับน่าสนใจตรงที่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา แล้วนำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารจังหวัดพิจิตรจัดให้ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติเหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา จัดแสดงอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

สามารถเข้าชมกรรมวิธีการร่อนหาทองคำแบบชาวบ้านได้ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 6376, 0 5661 2854 บ้านเขาพนมพา หมู่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร /ขอบคุณ ททท.