My Blog

My Blog

My WordPress Blog

เตือนอาหารเสริม “รีเทิร์น เรียว เรียว สูตร 2” ลอบผสมยาลดอ้วนอันตราย

อย.เตือน อาหารเสริม “รีเทิร์น เรียว เรียว สูตร 2” ตรวจพบสารอันตราย “ไซบูทรามีน” พบผู้บริโภคได้รับผลข้างเคียง‏ พบโฆษณาไม่ขออนุญาต อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ช่วยสลายไขมันสะสมส่วนเกิน สั่งระงับโฆษณาแล้ว พร้อมเร่งสอบบริษัทว่าจ้างผลิต นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้รับแจ้งจากเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ “รีเทิร์น (Return) เรียว เรียว สูตร 2” โดยมีอาการนอนไม่หลับ ลุกตื่นหลายครั้งในเวลากลางคืน จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฉลากระบุเลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0013 ผลิตโดยบริษัท พี.พี.เนเจอร์ แคร์ จ.สมุทรปราการ และเมื่อเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต วันที่ 01/11/2016 วันหมดอายุ 01/11/2018 พบสารไซบูทรามีน เมื่อตรวจเลขสารบบอาหารและข้อมูลการได้รับอนุญาตของบริษัทดังกล่าว พบว่า ได้รับอนุญาตผลิต แต่ทั้งนี้ ทางบริษัท พี.พี.เนเจอร์ แคร์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากบริษัท สยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งผู้จ้างไม่ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ผลิตมานานกว่า 1 ปีแล้ว เนื่องจากสามารถยื่นขอเลขสารบบอาหารได้เอง แต่บริษัทฯ ได้เก็บใบจดทะเบียนอาหารดังกล่าวไว้ใช้กับผู้จ้างรายอื่น จึงไม่ได้แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบไปยัง บริษัท สยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด ต่อไป และเมื่อตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์โดยค้นหาชื่อภาษาไทย พบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ ในเฟซบุ๊กชื่อ ลดน้ำหนักแขนขาหน้าเรียว พบข้อความโอ้อวดสรรพคุณต่าง ๆ ในการช่วยลดน้ำหนัก ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้ล้วนเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวงโอ้อวดเกินจริง ทั้งนี้ ทาง อย. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของสื่อต่าง ๆ ให้ระงับการโฆษณาแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth