My Blog

My Blog

My WordPress Blog

พล.อ.อักษรา ย้ำจัดการกับพวกใช้ความรุนแรงก่อเหตุใต้

หัวหน้าคณะพูดคุยยันเดินหน้าทำงานต่อ ไม่ยกเลิกพื้นที่ปลอดภัย ย้ำใช้ความรุนแรงต่อรองไม่เป็นผล ขอสังคมเข้าใจการทำงานอย่าโยนความผิดทุกครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงในภาคใต้

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงคดีเหตุระเบิดห้างบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี และมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองจิกเข้าร่วมด้วยว่า สังคมต้องแยกให้ออกจากกันระหว่างการพูดคุยกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ เนื่องจากทุกครั้งที่เกิดเหตุความรุนแรงสังคมมักจะกล่าวโทษว่าสาเหตุมาจากการทำงานของคณะพูดคุย ทั้งที่การพูดคุยมีความคืบหน้า ที่ผ่านมาได้พบปะกับ 521 เครือข่ายและแกนนำ 6 ขบวนการในพื้นที่หาทางออกในการสร้างความปลอดภัย 

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กล่าวว่า เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยมีหลายกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการพูดคุยยังเดินหน้าต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยใน 5 อำเภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่มีการยกเลิก เพราะการพูดคุยเป็นนโยบายของฝ่ายความมั่นคงที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่โดยใช้วิธีการสันติ ปราศจากความรุนแรง และทั่วโลกยอมรับกับวิธีการนี้ ส่วนกลุ่มที่ต่อรองใช้ความรุนแรงก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มาพูดคุยเกี่ยวกับการวางแนวทางปฎิบัติในพื้นที่ปลอดภัย

“ยืนยันว่าเรายินดีพูดคุยกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางสันติวิธี และการพูดคุยจะมีต่อ ไม่ใช่พอเกิดเหตุทีก็มีพวกวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ออกมาวิเคราะห์พูดเป็นฉาก ๆ อย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้รู้จริง อยากให้เข้าใจการทำงานด้วย อย่ามาโทษกัน พวกที่ใช้ความรุนแรงก่อเหตุ ไม่ได้ทำให้เราเสียมวลชน เพราะคนใช้ความรุนแรงเป็นพวกสุดโต่งคุยไม่รู้เรื่อง แต่เราพยายามสร้างมวลชนแนวร่วมให้ออกมากดดันกลุ่มคนแหล่านี้ ยิ่งเราทำงานได้มาก ต่อไปตัวละครต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มใช้ความรุนแรงจะออกมามาก ชื่อจะเปิดมากขึ้นเรื่อย ๆ สังคมก็จะกดดันคนเหล่านี้เอง เพราะเขาไม่ต้องการความรุนแรง ดังนั้นการพูดคุยใครจะมาใช้ความรุนแรงข่มขู่ กดดัน ต่อรองไม่เกิดประโยชน์  ในทางกลับกันกลุ่มคนเหล่านี้ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่มีละเว้น  ซึ่งวานนี้ผมได้อธิบายการทำงานและความคืบหน้าในการพูดคุยให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว” พล.อ.อักษรา กล่าว .-สำนักข่าวไทย